Presentatie Handtekeningenactie Aldi voor Raadsvergadering Geldrop-Mierlo 7.10.2019Naar aanleiding van het bericht dat Aldi zou gaan vertrekken uit de wijk is een handtekeningenactie opgezet om een signaal af te geven dat de supermarkt in de wijk Braakhuizen-Zuid een basisvoorziening is voor de bewoners. 96% van de benaderde bewoners is het met ons eens!

Op 13 mei 2019 is het wijkontwikkelingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Ook hierin is een prominente plek voor de supermarkt ingeruimd als onderdeel van de omgeving rond de Sint Jozefkerk. Vooral nu deze eindelijk een bestemming heeft gekregen is dit het moment om te zorgen voor een opwaardering van het gebied zodat het een plek is waar het aangenaam winkelen, sporten en wonen is en blijft.

Het speelveld voor honden zou wat ons betreft voor een deel kunnen worden bestemd voor parkeren. Wij hebben gesproken met de eigenaren van de winkelpanden aan het Sint Jozefplein en van de garages aan de achterzijde aan het Pessershof. Zij staan open voor een gesprek om te bekijken of Aldi zou kunnen uitbreiden in deze richting. Als wijkbewoners willen wij graag betrokken blijven worden bij de ontwikkelingen rond de Aldi en omgeving.

Wij hebben de volgende vragen aan de gemeenteraad van Geldrop- Mierlo:

1. Door u is op 4 maart 2015 het voorstel aangenomen op basis van het rapport van BRO dat er in Geldrop maar 7 supermarkten gevestigd mogen zijn. Op basis hiervan komt de supermarktbestemming te vervallen op het moment dat Aldi zou vertrekken. Bent u bereid om dit besluit te herroepen waardoor vestiging van een supermarkt mogelijk blijft op deze locatie en er dus 8 supermarkten mogen zijn in Geldrop?

2. Op het moment dat Aldi vertrekt dreigt de wijk verder te verpauperen vanwege de leegstand van het pand en de bloemenwinkel die dan mogelijk ook leeg komt te staan. Wat denkt de gemeente in dat geval te gaan doen om dit te voorkomen? Dit mede in het licht van het vandalisme aan de Sint Jozefkerk en recent de vernielingen aan het voormalige winkelcentrum aan de Wielewaal?

3. Het heeft ons zeer gestoord dat de wethouder meent onvoldoende gewicht in de schaal te leggen in de onderhandelingen met Aldi. Is de gemeente bereid om serieus in gesprek te gaan met alle betrokkenen inclusief de initiatiefnemers van de handtekeningenactie om alle mogelijkheden in kaart te brengen?

4. Uit recent contact met de Aldi is vernomen dat er een gesprek zou plaatsvinden op uitnodiging van de gemeente. Heeft dit gesprek al plaatsgevonden dan wel wanneer is dit gepland?

5. Is al bekend wat de verkeersbelasting zou zijn als de supermarkt de gewenste oppervlakte heeft? Op dit moment komen maximaal 2 à 3 vrachtwagens per dag door de wijk. Naar ons idee is dit geen probleem.

6. In hoeverre is de parkeernorm van 90 plaatsen heilig? Uitbreiding zou mogelijk ook kunnen plaatsvinden op het terrein van de garages achter de supermarkt?

Wij beseffen dat Aldi zelf haar vestigingsbeleid bepaalt, maar als bewoners willen wij er alles aan doen om de winkel te behouden. Dit verwachten wij ook van de gemeente en vragen om te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Dank voor uw aandacht namens alle betrokken bewoners van Braakhuizen- Zuid