Update 20-01-2020

Beste bewoners van Braakhuizen- Zuid

Na het aanbieden van de handtekeningen van de actie voor het behoud van de Aldi aan de gemeenteraad op 7 oktober 2019 is het stil geworden. Dit wil niet zeggen dat er niets meer is gebeurd. Hoewel niet duidelijk is wanneer, heeft de Aldi aangegeven dat zij gaan vertrekken uit de wijk.

Door de handtekeningenactie hebben we wel bereikt dat behoud van een winkel in onze wijk hoog op de agenda is komen te staan. Voor eind maart moet er meer bekend worden hoe de gemeente omgaat met de supermarkten in Geldrop- Mierlo.

Inmiddels hebben we contact gelegd met andere supermarkten om eventueel de plaats van Aldi in te nemen.

Daarnaast is het wijkontwikkelingsplan gepresenteerd maar dit moet nog worden uitgewerkt. Wij hebben de gemeente en wijkvereniging gevraagd hoe het hier mee staat en of er al mensen uit de wijk zijn benaderd om dit mee te gaan doen. Op 11 februari zijn we uitgenodigd voor een gesprek met de wijkvereniging. Er is inmiddels ook contact geweest met wethouder Jeucken. Behalve de publicatie over de Bleekvelden is er momenteel niets te melden. Volgens afspraak zal hij ons benaderen op het moment dat dit wel het geval is. 

Kortom, we volgen op de voet wat er gebeurt en houden u op de hoogte. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons een mail sturen via het mailadres info@braakhuizenzuid.nl .

Kees van der Geer

Renée van Helvoort

Matheo Vergouwen

Frank van den Eijnden