Situatie rond het vertrek van de Aldi aan het Sint Jozefplein

Situatie rond het vertrek van de Aldi aan het Sint Jozefplein

Op 1 maart is dit onderwerp aan de orde gekomen tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Geldrop-Mierlo. In een brief van 28 februari die u op deze website kunt terugvinden, hebben wij onze bezorgdheid uitgesproken over het vertrek van Aldi en de toekomst van het winkelpand. Wethouder Jeucken had de brief nog niet gezien en we hebben tot vandaag geen antwoord mogen ontvangen. In de krant hebt u kunnen lezen dat Lidl groen licht heeft gekregen om te verhuizen naar de Wielewaal waar inmiddels de bouw is gestart van hun nieuwe winkel. Aldi en Jumbo hebben hun bezwaren laten vallen. Wij waren benieuwd waarom. Het probleem was dat de supermarktfunctie zou komen te vervallen als Aldi zou vertrekken uit onze wijk. Er zou nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar aanleiding van het rapport van BRO over het aantal supermarkten in Geldrop. Dit onderzoek was niet nodig omdat er volgens het bestemmingsplan een supermarkt mag komen op de plek van de Aldi. Het huurcontract van Aldi loopt nog tot september 2022. Naar verwachting van de wethouder zal Lidl in november 2022 vertrekken naar de Wielewaal, waarna Aldi verhuist naar de Coevering eind 2022/ begin 2023.

In de gemeenteraad heeft de wethouder toegezegd om in gesprek te gaan met mensen uit de wijk. Dat is gebeurd op maandag 31 mei toen Lenie van Hienen, Jan van der Putten, Peter van Stiphout en Frank van den Eijnden hebben gesproken met wethouder Jeucken en Peter Verstraaten, jurist van de gemeente.

De wethouder had al laten weten dat er zich bij de eigenaren meerdere kandidaten hebben gemeld voor het openen van een supermarkt. Waar wij benieuwd naar waren is waarom Jumbo en Aldi hun bezwaren hebben laten vallen tegen de achtste super. Het belang van Jumbo is gelegen in het aanwezig zijn van een tweede supermarkt in winkelcentrum Coevering. De Aldi trekt een ander publiek dan Jumbo dus de komst van Aldi is geen bedreiging. Door de tweede supermarkt komen er meer mensen naar het winkelcentrum wat ook goed is voor Jumbo. Aldi heeft haar bezwaar ingetrokken omdat zij in de Coevering naar een groter pand gaan en zij de oppervlakte van de huidige winkel van ongeveer 600 m² geen bedreiging vinden.

Op dit  moment wordt onderzocht of vestiging van een buurtsuper financieel haalbaar is. Een belangrijk obstakel kan zijn dat de winkel maar maximaal de huidige 600 m² groot mag zijn. Vraag is of dit genoeg is. De gemeente heeft geen invloed op de onderhandelingen van de eigenaren met de mogelijke huurders. Het opgevraagde bestemmingsplan geeft veel mogelijkheden en is niet beperkt tot een supermarkt alleen. Ook een ander soort winkel is mogelijk en kantoren of maatschappelijke dienstverlening.

Ook de omgeving van de winkel is belangrijk. Het artikel over het zwerfafval in de Pessershof hebt u misschien gelezen. Wat gebeurt er met de garageboxen? Er zijn ooit plannen gemaakt voor woningbouw, maar deze zijn niet doorgegaan. Het pand boven de Aldi ziet er slecht uit. Hoe zit het met de plannen voor de kerk waarvan op 15 maart  in de krant heeft gestaan dat men zou gaan beginnen, maar waar nu pas de milieuvergunning is afgegeven? Dit zou geen gevolgen hebben voor het aantal parkeerplaatsen. Dit zijn zaken die onze aandacht blijven vragen. Als er geen winkel komt in het pand van de Aldi zou ook de ombouw tot woningen aan de orde kunnen komen. Dit kan niet volgens het bestemmingsplan en daarvoor moet een wijziging plaatsvinden.

Afgesproken is dat de gemeente ons zal informeren als er iets te melden is. Wij volgen dit op de voet en houden u op de hoogte.