Situatie rond het vertrek van de Aldi aan het Sint Jozefplein

Situatie rond het vertrek van de Aldi aan het Sint Jozefplein

Op 1 maart is dit onderwerp aan de orde gekomen tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Geldrop-Mierlo. In een brief van 28 februari die u op deze website kunt terugvinden, hebben wij onze bezorgdheid uitgesproken over het vertrek van Aldi en de toekomst van het winkelpand. Wethouder Jeucken had de brief nog niet gezien en we hebben tot vandaag geen antwoord mogen ontvangen. In de krant hebt u kunnen lezen dat Lidl groen licht heeft gekregen om te verhuizen naar de Wielewaal waar inmiddels de bouw is gestart van hun nieuwe winkel. Aldi en Jumbo hebben hun bezwaren laten vallen. Wij waren benieuwd waarom. Het probleem was dat de supermarktfunctie zou komen te vervallen als Aldi zou vertrekken uit onze wijk. Er zou nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar aanleiding van het rapport van BRO over het aantal supermarkten in Geldrop. Dit onderzoek was niet nodig omdat er volgens het bestemmingsplan een supermarkt mag komen op de plek van de Aldi. Het huurcontract van Aldi loopt nog tot september 2022. Naar verwachting van de wethouder zal Lidl in november 2022 vertrekken naar de Wielewaal, waarna Aldi verhuist naar de Coevering eind 2022/ begin 2023.

In de gemeenteraad heeft de wethouder toegezegd om in gesprek te gaan met mensen uit de wijk. Dat is gebeurd op maandag 31 mei toen Lenie van Hienen, Jan van der Putten, Peter van Stiphout en Frank van den Eijnden hebben gesproken met wethouder Jeucken en Peter Verstraaten, jurist van de gemeente.

De wethouder had al laten weten dat er zich bij de eigenaren meerdere kandidaten hebben gemeld voor het openen van een supermarkt. Waar wij benieuwd naar waren is waarom Jumbo en Aldi hun bezwaren hebben laten vallen tegen de achtste super. Het belang van Jumbo is gelegen in het aanwezig zijn van een tweede supermarkt in winkelcentrum Coevering. De Aldi trekt een ander publiek dan Jumbo dus de komst van Aldi is geen bedreiging. Door de tweede supermarkt komen er meer mensen naar het winkelcentrum wat ook goed is voor Jumbo. Aldi heeft haar bezwaar ingetrokken omdat zij in de Coevering naar een groter pand gaan en zij de oppervlakte van de huidige winkel van ongeveer 600 m² geen bedreiging vinden.

Op dit  moment wordt onderzocht of vestiging van een buurtsuper financieel haalbaar is. Een belangrijk obstakel kan zijn dat de winkel maar maximaal de huidige 600 m² groot mag zijn. Vraag is of dit genoeg is. De gemeente heeft geen invloed op de onderhandelingen van de eigenaren met de mogelijke huurders. Het opgevraagde bestemmingsplan geeft veel mogelijkheden en is niet beperkt tot een supermarkt alleen. Ook een ander soort winkel is mogelijk en kantoren of maatschappelijke dienstverlening.

Ook de omgeving van de winkel is belangrijk. Het artikel over het zwerfafval in de Pessershof hebt u misschien gelezen. Wat gebeurt er met de garageboxen? Er zijn ooit plannen gemaakt voor woningbouw, maar deze zijn niet doorgegaan. Het pand boven de Aldi ziet er slecht uit. Hoe zit het met de plannen voor de kerk waarvan op 15 maart  in de krant heeft gestaan dat men zou gaan beginnen, maar waar nu pas de milieuvergunning is afgegeven? Dit zou geen gevolgen hebben voor het aantal parkeerplaatsen. Dit zijn zaken die onze aandacht blijven vragen. Als er geen winkel komt in het pand van de Aldi zou ook de ombouw tot woningen aan de orde kunnen komen. Dit kan niet volgens het bestemmingsplan en daarvoor moet een wijziging plaatsvinden.

Afgesproken is dat de gemeente ons zal informeren als er iets te melden is. Wij volgen dit op de voet en houden u op de hoogte.

Update 20-01-2020

Beste bewoners van Braakhuizen- Zuid

Na het aanbieden van de handtekeningen van de actie voor het behoud van de Aldi aan de gemeenteraad op 7 oktober 2019 is het stil geworden. Dit wil niet zeggen dat er niets meer is gebeurd. Hoewel niet duidelijk is wanneer, heeft de Aldi aangegeven dat zij gaan vertrekken uit de wijk.

Door de handtekeningenactie hebben we wel bereikt dat behoud van een winkel in onze wijk hoog op de agenda is komen te staan. Voor eind maart moet er meer bekend worden hoe de gemeente omgaat met de supermarkten in Geldrop- Mierlo.

Inmiddels hebben we contact gelegd met andere supermarkten om eventueel de plaats van Aldi in te nemen.

Daarnaast is het wijkontwikkelingsplan gepresenteerd maar dit moet nog worden uitgewerkt. Wij hebben de gemeente en wijkvereniging gevraagd hoe het hier mee staat en of er al mensen uit de wijk zijn benaderd om dit mee te gaan doen. Op 11 februari zijn we uitgenodigd voor een gesprek met de wijkvereniging. Er is inmiddels ook contact geweest met wethouder Jeucken. Behalve de publicatie over de Bleekvelden is er momenteel niets te melden. Volgens afspraak zal hij ons benaderen op het moment dat dit wel het geval is. 

Kortom, we volgen op de voet wat er gebeurt en houden u op de hoogte. Mocht u vragen hebben dan kunt u ons een mail sturen via het mailadres info@braakhuizenzuid.nl .

Kees van der Geer

Renée van Helvoort

Matheo Vergouwen

Frank van den Eijnden

Presentatie Handtekeningenactie Aldi voor Raadsvergadering Geldrop-Mierlo 7.10.2019Naar aanleiding van het bericht dat Aldi zou gaan vertrekken uit de wijk is een handtekeningenactie opgezet om een signaal af te geven dat de supermarkt in de wijk Braakhuizen-Zuid een basisvoorziening is voor de bewoners. 96% van de benaderde bewoners is het met ons eens!

Op 13 mei 2019 is het wijkontwikkelingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. Ook hierin is een prominente plek voor de supermarkt ingeruimd als onderdeel van de omgeving rond de Sint Jozefkerk. Vooral nu deze eindelijk een bestemming heeft gekregen is dit het moment om te zorgen voor een opwaardering van het gebied zodat het een plek is waar het aangenaam winkelen, sporten en wonen is en blijft.

Het speelveld voor honden zou wat ons betreft voor een deel kunnen worden bestemd voor parkeren. Wij hebben gesproken met de eigenaren van de winkelpanden aan het Sint Jozefplein en van de garages aan de achterzijde aan het Pessershof. Zij staan open voor een gesprek om te bekijken of Aldi zou kunnen uitbreiden in deze richting. Als wijkbewoners willen wij graag betrokken blijven worden bij de ontwikkelingen rond de Aldi en omgeving.

Wij hebben de volgende vragen aan de gemeenteraad van Geldrop- Mierlo:

1. Door u is op 4 maart 2015 het voorstel aangenomen op basis van het rapport van BRO dat er in Geldrop maar 7 supermarkten gevestigd mogen zijn. Op basis hiervan komt de supermarktbestemming te vervallen op het moment dat Aldi zou vertrekken. Bent u bereid om dit besluit te herroepen waardoor vestiging van een supermarkt mogelijk blijft op deze locatie en er dus 8 supermarkten mogen zijn in Geldrop?

2. Op het moment dat Aldi vertrekt dreigt de wijk verder te verpauperen vanwege de leegstand van het pand en de bloemenwinkel die dan mogelijk ook leeg komt te staan. Wat denkt de gemeente in dat geval te gaan doen om dit te voorkomen? Dit mede in het licht van het vandalisme aan de Sint Jozefkerk en recent de vernielingen aan het voormalige winkelcentrum aan de Wielewaal?

3. Het heeft ons zeer gestoord dat de wethouder meent onvoldoende gewicht in de schaal te leggen in de onderhandelingen met Aldi. Is de gemeente bereid om serieus in gesprek te gaan met alle betrokkenen inclusief de initiatiefnemers van de handtekeningenactie om alle mogelijkheden in kaart te brengen?

4. Uit recent contact met de Aldi is vernomen dat er een gesprek zou plaatsvinden op uitnodiging van de gemeente. Heeft dit gesprek al plaatsgevonden dan wel wanneer is dit gepland?

5. Is al bekend wat de verkeersbelasting zou zijn als de supermarkt de gewenste oppervlakte heeft? Op dit moment komen maximaal 2 à 3 vrachtwagens per dag door de wijk. Naar ons idee is dit geen probleem.

6. In hoeverre is de parkeernorm van 90 plaatsen heilig? Uitbreiding zou mogelijk ook kunnen plaatsvinden op het terrein van de garages achter de supermarkt?

Wij beseffen dat Aldi zelf haar vestigingsbeleid bepaalt, maar als bewoners willen wij er alles aan doen om de winkel te behouden. Dit verwachten wij ook van de gemeente en vragen om te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Dank voor uw aandacht namens alle betrokken bewoners van Braakhuizen- Zuid