Handtekeningen aanbieden Gemeente

Dit vindt plaats op maandag 7 oktober.

Verzamelen bij de Aldi Braakhuizen Zuid om 19.00.

Daarna gaan we gezamenlijk naar Hofdael .